We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.

Periode: 2006 – 2011

Damcentrum bouwrijp maken.
Stadspark Prinsenhof; beton,- riool,- verharding– en cultuurtechnische werken, alsmede aanbrengen beschoeiingwerken en damwand constructies en waterpartijen.
Stolberglaan e.o: Aanbrengen bruggen, coördinatie verleggen diverse K&L tracés.

Functies:
– Directievoerder
– Coordinator K&L
– Toezichthouder